بازرسی فنی جرثقیل برجی

با توجه به اهمیت ایمنی تاورکرین، گروه آریاصنعت قصد دارد تا در این مقاله به روش های بازرسی فنی جرثقیل برجی بپردازد.

بازرسی فنی جرثقیل برجی

۱- پیش از راه اندازی و شروع به کار جرثقیل، اپراتور بایستی بازدیدهای پیش از کار را برطبق چک لیست روزانه انجام دهد. در شرایط ویژه اپراتور باید از مکانیک نیز کمک بگیرد. کاملاً واضح است که مقدار سوخت، روغن و مایع خنک کننده نیز باید بررسی شود.

۲- زمانی که جرثقیل برجی برای نخستین بار روشن می شود. لازم است اپراتور به مدت ۵ دقیقه دست به کار نزند و آنرا حرکت ندهد. سپس نوبت کنترل ها، ترمزها، ابزار و اسباب ایمنی و اطمینان از عملکرد درست آن ها می باشد.

۳- در شروع هر شیفت کاری، اپراتور جرثقیل برجی و یا افراد دارای صلاحیت دیگر مثل مکانیک جرثقیل باید کنترل ها و بازدیدهای عادی را نیز انجام دهد که شامل این موارد می گردد:

 • – بازدید از نشان دهنده ی ایمنی بار با مقادیر صحیح و اندازه بوم و تعداد لای سیم ها صحیح باشد.
 • – زمان عملیات از مناسب بودن وزنه های تعادل اطمینان حاصل کنید.
 • – سطح روغن مقدار سوخت و وضعیت روان کاری را بررسی کنید.
 • – طناب ها و اتصالات ثابت انتهای طناب و تکیه گاه ها را از لحاظ وجود آسیب دیدگی یا سائیدگی بررسی کنید.
 • – زمان انجام عملیات اجرایی، میزان فشار باد لاستیک چرخ ها را بررسی کنید.
 • – بررسی کنید که تمام مخازن هوا خشک بوده و آب آن ها تخلیه باشد.
 • – بوم ها را از لحاظ وجود هرگونه آسیب دیدگی بازرسی و بازدید کنید.
 • – برای ایمنی و پیشگیری از خطر حریق، کابین جرثقیل برجی باید مرتب بوده و فاقد هرگونه قوطی های گریس، روغن، لوازم و لباس های کهنه یا هرگونه مواد دیگری که برای تدارکات خاص نگهداری شده باشد.
 • – فشارهیدرولیک را بررسی کنید.
 • – برای اطمینان و ایمنی عملیات، عمل ترمز گرفتن جرثقیل را از بین عملکردهای دیگر آن کاملاً کنترل کنید.
 • – اطمینان حاصل کنید سوئیچ های قطع کننده درست عمل کنند. برای عملیاتی که بدون استفاده از این گونه ابزارهای ایمنی و محدود کننده است با دقت بررسی شود.

۴- اپراتور جرثقیل باید با دیدن هرگونه خرابی و آسیب دیدگی فوراً مکانیک جرثقیل را در جریان بگذارد تا برای رفع آن اقدام شود. اگر مکانیک قادر به حل مسئله نبود از افراد متخصص کمک بگیرید.

۵- در صورتی که عملیات باربرداری در یک محوطه لوله کشی شده یا مانند آن انجام می شود باید اقدامات اضافی در نظر گرفته شود. به طور مثال زمین باید محکم باشد و اگر به اندازه لازم محکم نبوده و به اصطلاح سست بود، باید برای استقرار جک ها در آن محوطه از زمین به وسیله روش های موجود (مثلاً استفاده از تراورس) استحکام لازم را ایجاد کرد.

۶- اپراتور جرثقیل باید مطمئن شود که هیچ گونه سستی و خالی شدن زمین به خاطر وجود آبراه ها یا لوله های گاز یا لوله های آب وجود نداشته و هیچ خطری ایجاد نمی شود.

۷- اگر نزدیک لبه های حفره ها، اسکله ها یا باراندازها مشغول کار هستید دقت های ویژه و لازم را مدنظر داشته باشید.

۸- اگرجرثقیل برجی در محیط های تونل مانند یا سقف های بسته استقرار یافته است، اپراتور باید به کابل های برق بالای سر خود که ممکن است ایجاد خطر کند توجه داشته باشد و فاصله ایمنی و پیشنهاد شده تا سقف را رعایت کند.

۹- اگر جرثقیل در یک محیط سربسته مشغول به کار است مسیر حرکت آن باید کاملاً جدا و مجزا باشد. دقت کنید که کابل های برق می توانند در اثر وزش باد به چرخش در آیند. همچنین ولتاژهای بالا در شکاف های عمیق منجر به قوس الکتریکی می شود.

۱۰- جرثقیل ها به هیچ عنوان نباید با کابل های بالای سر خود یا جرثقیل های مجاور خود برخورد داشته باشند.

۱۱- شرایط مطلوب این است که اپراتور همیشه قادر باشد بار را ببیند اما از آنجایی که این امر همیشه امکان پذیر نیست نیاز است فرد دیگری او را راهنمایی کرده و وضعیت موجود را به او گزارش کند. اگر در شرایطی چنین فردی وجود نداشت همان شخص که بار را می بیند می تواند این کار را انجام دهد.

۱۲- در آخر این که اپراتور باید در زمان عملیات کار جرثقیل، بالا و پایین بردن بار دقت فراوان داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بازرسی فنی جرثقیل برجی می توانید به مقاله بررسی خطرات و ایمنی جرثقیل های برجی مراجعه نمایید.