احتراماً به استحضار می رساند گروه آریاصنعت واقع در اتوبان تهران کرج، روبروی ایستگاه مترو گرمدره جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط با سابقه کاری مفید دعوت به همکاری مینماید: