هفتمین نمایشگاه بین المللی بتون، سیمان و ماشین آلات وابسته

هفتمین نمایشگاه بین المللی بتون، سیمان و ماشین آلات وابسته

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن شماره ۷ غرفه ۲۵

زمان: از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

هفتمین نمایشگاه بتون، سیمان و ماشین آلات

هفتمین نمایشگاه بتون، سیمان و ماشین آلات

هفتمین نمایشگاه بتون، سیمان و ماشین آلات

هفتمین نمایشگاه بتون، سیمان و ماشین آلات

هفتمین نمایشگاه بتون، سیمان و ماشین آلات

هفتمین نمایشگاه بتون، سیمان و ماشین آلات