تهران، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج، خیابان فتح 25، پلاک 17 021-61066 021-66805717