ایران خودرو سازه

خدمات ارائه شده به شرکت ایران خودرو سازه :

  • فروش، نصب و راه اندازی تاورکرین
  • چهار دستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدل ۸۵۲۰n
  • یکدستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدل G3/25

 

  • سرویس و نگهداری دستگاه های زیر:
  • ۹ دستگاه تاورکرین
  • ۴ دستگاه آسانسور کارگاهی
  • جزئیات پروژه

  • نام پروژه : پروژه یاس باغ آسمان
  • موقعیت پروژه : تهران، انتهای اتوبان همت
موقعیت پروژه روی نقشه
موقعیت این پروژه در نقشه ثبت نشده است.

ایران-خودرو-سازه-1
ایران-خودرو-سازه-2
ایران-خودرو-سازه-3
ایران-خودرو-سازه-4
ایران-خودرو-سازه-5
ایران-خودرو-سازه-6
ایران-خودرو-سازه-7
ایران-خودرو-سازه-8