توسعه ساختمانی البرز تات

خدمات ارائه شده به پروژه ایران مال :

  • فروش، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری تاورکرین :
  • دو دستگاه تاورکرین مدل MC475
  • دوازده دستگاه تاورکرین مدل MC465
  • جزئیات پروژه

  • نام پروژه : پروژه ایران مال
  • موقعیت پروژه : تهران، منطقه 22
موقعیت پروژه روی نقشه
موقعیت این پروژه در نقشه ثبت نشده است.

ایران-مال-1
ایران-مال-2
ایران-مال-1
ایران-مال-5
ایران-مال-2
ایران-مال-3
ایران-مال-4
ایران-مال-5