صنایع ملی پتروشیمی

صنایع ملی پتروشیمی
امتیاز بدهید

خدمات ارائه شده به صنایع ملی پتروشیمی :

فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

  • جزئیات پروژه

  • نام پروژه :
  • موقعیت پروژه : تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی
موقعیت پروژه روی نقشه
موقعیت این پروژه در نقشه ثبت نشده است.

صنایع-ملی-پتروشیمی-1
صنایع-ملی-پتروشیمی-2
صنایع-ملی-پتروشیمی-3
صنایع-ملی-پتروشیمی-4