پروژه الهیه

خدمات ارائه شده به پروژه الهیه :

سرویس و نگهداری یکدستگاه تاورکرین MC465

  • جزئیات پروژه

  • نام پروژه : پروژه الهیه
  • موقعیت پروژه : تهران، بزرگراه مدرس
موقعیت پروژه روی نقشه
موقعیت این پروژه در نقشه ثبت نشده است.

پروژه-الهیه-1
پروژه-الهیه-2
پروژه-الهیه-3
پروژه-الهیه-4