آسانسور کارگاهی طرح توری

مشـخصات فنی پــارت ۱.۵ تن پــارت ۲ تن جنس روکش بدنه ورق توری ورق توری کفپوش ورق آجدار ورق آجدار حداکثر ظرفیت باربرداری ۱۵۰۰ کیلوگرم ۲۰۰۰ کیلوگرم سرعت انتقال ۴۰ متر بر دقیقه ۴۰ متر بر دقیقه ابعاد مفید داخل

ادامه مطلب

آسانسور کارگاهی طرح آلومینیوم

مشـخصات فنی آریــا ۱.۵ تن آریــا ۲ تن جنس روکش بدنه ورق آلومینیوم ورق آلومینیوم کفپوش دولایه ورق MDF و ورق آجدار دولایه ورق MDF و ورق آجدار حداکثر ظرفیت باربرداری ۱۵۰۰ کیلوگرم ۲۰۰۰ کیلوگرم سرعت انتقال ۴۰ متر بر

ادامه مطلب