دستگاه بنتونیت (گل ساز حفاری)

بنتونیت ( گل ساز حفاری ) چیست؟ بنتونیت  یا گل ساز حفاری ماده ای است معدنی از دسته رس ها یا شبه رس ها و از کانی های متورم شونده. کاربرد بنتونیت به زمان های خیلی دور بر می گردد.

ادامه مطلب