تاورکرین

تاورکرین نوعی جرثقیل برجی است که اجسام سنگین را تا ارتفاع معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاورکرین در زمینه ی باربرداری، از این وسیله در صنایع مختلف استفاده می شود.

مشخصات یک تاورکرین چیست و برای خرید به چه نکاتی باید دقت کنیم:

1- فلش (Jib)

2- کنفلش (Counter Jib)

3- قطعات ارتفاعی (سکشنMast section )
تعداد آن طبق کاتالوگ سازنده می باشد.

4- قطعه اصلی (Main base)

5- گردان

6- کله قندی (Cat head)

پایه تاورکرین
نصب تاورکرین

7- سیم  بکسل ها:
الف) قلاب = طول کنفلش + طول فلش + ارتفاع ×4
ب) شاریوت (سیم عقب = طول فلش و سیم جلو = طول فلش ×2)

8- سیستم ارتفاع دهنده: با توجه به نیاز خریداری می شود:
(کاج، پالونی، قطعه گیر، مونوریل، جک و پمپ)

9- وزنه های کنترل بالانس: مقدار و تعداد آن طبق دستورالعمل کارخانه سازنده می باشد.

10- محاری ها (Tie bar)

11- کابین استقرار اپراتور

12- تابلو برق ها

13- کابل های ارتفاعی: طول آن برابر طول ارتفاع خریداری شده می باشد.

14- سیستم نصب:
الف) کالسکه (بوژی ها، شاسی کالسکه، وزنه های بتونی)
باید قابلیت ریل رو بودن را داشته باشد و با توجه به شرایط روی ریل نیز نصب شود.
ب) پایه تثبیت: (غرق در بتون)

این سیستم معمولا در پروژه های با فضای نصب کمتر استفاده می شود و همیشه در فنداسیون باقی خواهد ماند.

چگونه مدل تاورکرین خود را انتخاب کنیم:

شعاع تاورکرین


 • شعاع بار برداری (r)
 • مقدار بیشترین بار درچه فاصله از مرکز باربرداری   a= Max load
 • کمترین بار در آخرین نقطه باربرداری   r=b=Min load
 • خود ایستایی   (h=?)

با توجه به شرایط پروژه  مقدار حداقل ارتفاع که باید تاورکرین روی پایه خود بایستد و با سازهای اطراف پروژه درگیر نشود.

.

روش های نصب تاورکرین:

الف – کالسکه: فضای مورد نیاز  5/4×5/4   و  6×6  و  00000000 متر

ب – پایه تثبیت (غرق در بتون) ابعاد = یک قطعه ارتفاعی به طور مثال 6/1×6/1 و 2×2  متر

وضعیت گیربکس ها و موتورها در تاورکرین

.

گیربکس ها:

 • موقعیت
 • قلاب
 • گردان
 • شاریوت
 • کالسکه
 • تعداد
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • مدل
 • LMD
 • کوپلاتوری
 • کوپلاتوری
 • سیستم
 • وضعیت
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد

موتورها:

 • موقعیت
 • قلاب
 • گردان
 • شاریوت
 • کالسکه
 • تعداد
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • مدل
 • LMD
 • —–
 • —–
 • —–
 • وضعیت
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد

مدل LMD هیدرولیک

 • قلاب یک موتور قدرتمند و یک موتور کوچک کمکی
 • یک گیربکس قلاب

مدل RCS مقاومتی

 • کنترل دور موتور با مقاومت (اتلاف انرژی)
 • دو عدد موتور قدرت برای قلاب
 • یک گیربکس قلاب

LVF

 • هوشمند یا اینورتری

PC

 • یک موتور قدرتمند با دورهای دور متفاوت
 • کنترل دور با موتور 3 دور
 • برای مدل های قدیمی 429 – 643 – 428 – 427 استفاده می شود

دانلود کاتالوگ

نام محصول: تاورکرین

فرمت: PDF

حجم: 5 MB