تاورکرین مستعمل

 

مشخصات یک تاورکرین چیست و برای خرید به چه نکاتی باید دقت کنیم:

 • ۱. فلش (Jib)
 • ۲. کنفلش (Counter Jib)
 • ۳. قطعات ارتفاعی (سکشن Mast section): تعداد آن طبق کاتالوگ سازنده
 • ۴. قطعه اصلی (Main base)
 • ۵. گردان
 • ۶. کله قندی (Cat head)
 • ۷. سیم بکسل ها:
 • الف) قلاب = طول کنفلش+ طول فلش + ارتفاع ×۴
 • ب) شاریوت: سیم عقب = طول فلش و سیم جلو= طول فلش × ۲
 • ۸. سیستم ارتفاع دهنده: کاج، پالونی، قطعه گیر، مونوریل، جک و پمپ خریداری با توجه به نیاز
 • ۹. وزنه های کنترل بالانس (Counter weight): مقدار و تعداد طبق دستورالعمل کارخانه سازنده
 • ۱۰. محاری ها (Tie bar)
 • ۱۱. کابین استقرار اپراتور (Operator’s cabin)
 • ۱۲. تابلو برق ها
 • ۱۳. کابل های ارتفاعی: طول کابل برابر طول ارتفاع خریداری شده
 •  ۱۴. سیستم نصب:
 •  الف) کالسکه (بوژی ها، شاسی کالسکه، وزنه های بتونی): باید قابلیت ریل رو بودن را داشته باشد و با توجه به شرایط روی ریل نیز نصب شود.
 • ب) پایه تثبیت (Fixing angel): (غرق در بتون) این سیستم معمولا در پروژه های با فضای نصب کمتر استفاده می شود و همیشه در فونداسیون باقی خواهد ماند.تاورکرین صفر

 

چگونه مدل تاورکرین خود را انتخاب کنیم:

 1. شعاع باربرداری (r)
 2. مقدار بیشترین بار در چه فاصله از مرکز باربرداری    a= Max load
 3. کمترین بار در آخرین نقطه باربرداری                     تاورکرین صفرr=b=Min load
 4. خود ایستایی ?=H

با توجه به شرایط پروژه مقدار حداقل ارتفاع که باید تاورکرین روی پایه خود بایستد و با سازه های اطراف پروژه درگیر نشود.

 

روش های نصب تاورکرین:

 • الف کالسکه: فضای مورد نیاز  ۴/۵×۴/۵ و ۶×۶ و ۰۰۰۰۰۰۰۰ متر
 • ب –  پایه تثبیت (غرق در بتون) ابعاد = یک قطعه ارتفاعی به طور مثال ۱/۶×۱/۶ و ۲×۲ متر