قطعات و اجزای اصلی جرثقیل برجی

اجزای اصلی و قطعات جرثقیل برجی : در عملیات ساختمانی و صنعت برای حمل بار از تاور کرین ها به اشکال گوناگون و متنوع استفاده می شود. جرثقیل های برجی اشکال گوناگون دارند اما قسمتهای اصلی آن شبیه به یکدیگر است.

دکل: به قسمت برجی شکل جرثقیل می گویند. این قسمت از قطعه ارتفاعی و سکشن هایی تشکیل شده که جنس آن از فولاد است و به وسیله پین و اشپیل و یا پیچ و مهره به هم وصل می شوند. فابریک بودن سکش ها و عدم استفاده از چند نوع سکشن از نکاتی است که هنگام خرید باید به آن توجه کرد. معمولا سکشن های فابریک فرانسوی، چینی و ایرانی در بازار موجود است.

اجزای اصلی و قطعات جرثقیل برجی

گردون: قسمت گردون روی دکل نصب شده و گردش فلش و بازوی تعادلی روی تاور را امکان پذیر می کند.

کابین اپراتور: کابین اپراتور اغلب روی بخش گردان نصب  می شود. در درون کابین حتما بایستی جدول بار که مخصوص آن نوع تاورکرین خاص است قرار داده شود. این مورد حتما در چک لیست بازرسی وجود دارد. اپراتور بایستی با دستورالعمل استفاده از جدول فوق آشنا باشد.

از موارد مهم دیگر که در بازرسی و ایمنی تاور کرین نقش مهمی دارند عبارتند از:

  1. دید کافی در جهات مختلف
  2. عدم نصب پرده یا روزنامه روی شیشه ها که باعث می شود دید اپراتور محدود شود.
  3. وجود کپسول آتش نشانی برای جلوگیری از حوادث
  4. سالم بودن اهرم های کنترل (لیورها)
  5. وجود صندلی استاندارد که باعث ارگونومی و راحت بودن اپراتور می شود.

جیب یا فلش: اتاقک بازرسی اغلب روی این بخش نصب می شود. همچنین نصب شاریوت یا همان کالسکه با قلاب و سایر متعلقات روی این قسمت می باشد.

قلاب: هوک یا قلاب قسمتی است که بار به آن بسته می شود. قلاب بایستی دارای شیطانک (قلاب ضامن) بوده و هیچگونه جوشکاری روی آن انجام نشود، در غیر این صورت در بازرسی رد می گردد.

بلوک های بتونی: این بلوک ها در قسمت انتهای بازوی تعادلی قرار دارند. در بعضی مواقع روی قسمت پایه نصب می شوند تا اتصال مطلوب به زمین وجود داشته باشد.