تعاونی مسکن نیروی زمینی سپاه

خدمات ارائه شده در پروژه فروش و نصب هشت دستگاه تاور کرین  فروش و نصب یک دستگاه اسانسور کارگاهی سرویس و نگهداری هشت دستگاه تاورکرین و یکدستگاه آسانسور کارگاهی فروش قطعات تاورکرین شامل سکشن، کمربند، فلش، کله قندی، کاج، تابلوبرق

ادامه مطلب