حریم سازان ساحل

حریم سازان ساحل

خدمات ارائه شده به شرکت حریم سازان ساحل : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

ادامه مطلب

مدیریت ساخت تجارت

مدیریت ساخت تجارت

۵ / ۵ ( ۲ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شرکت مدیریت ساخت تجارت : فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

پروژه خدامی

پروژه خدامی

خدمات ارائه شده به پروژه خدامی : سرویس و نگهداری یکدستگاه تاورکرین MC465 سرویس و نگهداری یکدستگاه آسانسور کارگاهی

ادامه مطلب

پروژه جهان کودک

پروژه جهان کودک

خدمات ارائه شده به پروژه جهان کودک : سرویس و نگهداری یکدستگاه تاورکرین MC465

ادامه مطلب

پروژه الهیه

پروژه الهیه

خدمات ارائه شده به پروژه الهیه : سرویس و نگهداری یکدستگاه تاورکرین MC465

ادامه مطلب

شرکت کیهان راه شرق

کیهان راه شرق

۴.۸ / ۵ ( ۱۲۴ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شرکت کیهان راه شرق : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

ادامه مطلب

موسسه ایستاب

موسسه ایستاب

خدمات ارائه شده به موسسه ایستاب : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 750/1000 F6 B

ادامه مطلب

توسعه ساختمانی البرز تات

پروژه ایران مال

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) خدمات ارائه شده به پروژه ایران مال : فروش، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری تاورکرین : دو دستگاه تاورکرین مدل MC475 دوازده دستگاه تاورکرین مدل MC465

ادامه مطلب

بیمارستان خیریه تات

بیمارستان خیریه تات

خدمات ارائه شده به بیمارستان خیریه تات : فروش، نصب و راه اندازی دو دستگاه تاورکرین مدل MC465

ادامه مطلب

بنیاد بتون جنوب شرق

بنیاد بتون جنوب شرق

خدمات ارائه شده به بنیاد بتون جنوب شرق : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل TM 2000/3000 F120 C

ادامه مطلب

شرکت آب و فاضلاب موجان

شرکت موجان

خدمات ارائه شده به شرکت موجان : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 B

ادامه مطلب

شرکت تکناهید

شرکت تکناهید

خدمات ارائه شده به شرکت تکناهید : فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

صنایع ملی پتروشیمی

صنایع ملی پتروشیمی

خدمات ارائه شده به صنایع ملی پتروشیمی : فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

شرکت عمران جنوب ایمن قشم

عمران جنوب ایمن قشم

۳ / ۵ ( ۱ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شرکت عمران جنوب ایمن قشم : فروش یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

ادامه مطلب

تعاونی مسکن نیروی زمینی سپاه

پروژه شهید خرازی

۴.۳ / ۵ ( ۳ امتیاز ) خدمات ارائه شده به پروژه شهید خرازی : فروش و نصب هشت دستگاه تاورکرین مدل MC310 K12  فروش و نصب یک دستگاه آسانسور کارگاهی ARYA 2000 سرویس و نگهداری هشت دستگاه تاورکرین و

ادامه مطلب

شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز

شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز

خدمات ارائه شده به شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز : فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری یکدستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدلMC265 یکدستگاه تاورکرین ۱۶ تن مدل ۸۵۲۰P یکدستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

پترو پارس ایران

پترو پارس ایران

خدمات ارائه شده به پترو پارس ایران : فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری دو دستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 2000/3000 F120 C

ادامه مطلب

ایران خودرو سازه

ایران خودرو سازه

۴.۶ / ۵ ( ۹ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شرکت ایران خودرو سازه : فروش، نصب و راه اندازی تاورکرین چهار دستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدل ۸۵۲۰n یکدستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدل G3/25   سرویس و نگهداری دستگاه

ادامه مطلب

شرکت ساختمانی بامراه

شرکت بامراه

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شرکت بامراه : فروش نصب و راه اندازی بچینگ پلانت یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 2000/3000 F120 C دو دستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D

ادامه مطلب

شرکت مبشر نور دریا

مبشر نور دریا

۳.۶ / ۵ ( ۸ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شرکت مبشر نور دریا : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

ادامه مطلب

شرکت آذر سیماب

شرکت آذرسیماب

خدمات ارائه شده به شرکت آذرسیماب : فروش، نصب و راه اندازی چهار دستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D

ادامه مطلب

شرکت جاهد شاریز

جاهد شاریز

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شرکت جاهد شاریز : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه تاورکرین ۱۰ تن مدل H25/14

ادامه مطلب

شرکت ساختمانی سکوکار

شرکت ساختمانی سکوکار

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شرکت سکوکار : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین PM 1000/1500 F120 B فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه تاورکرین ۸ تن مدل ۶۴۶

ادامه مطلب

شورای حل اختلاف قزوین

شورای حل اختلاف قزوین

۴.۸ / ۵ ( ۶ امتیاز ) خدمات ارائه شده به شورای حل اختلاف قزوین : فروش، نصب و راه اندازی تاورکرین سه دستگاه تاور کرین ۳ تن مدل ۴۲۸  

ادامه مطلب

شرکت بتون بسط توس

بتون بسط توس

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) خدمات ارائه شده به بتون بسط توس : فروش، نصب و راه اندازی دو دستگاه بچینگ پلانت لاینربین یکدستگاه بچینگ پلانت مدل PM 1000/1500 F120 B یکدستگاه بچینگ پلانت مدل PM 500/750 F36

ادامه مطلب