صنایع ملی پتروشیمی

صنایع ملی پتروشیمی

خدمات ارائه شده: فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

شرکت عمران جنوب ایمن قشم

خدمات ارائه شده: فروش یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM500/750 F36 C

ادامه مطلب

تعاونی مسکن نیروی زمینی سپاه

پروژه شهید خرازی

خدمات ارائه شده : فروش و نصب هشت دستگاه تاورکرین مدل MC310 K12  فروش و نصب یک دستگاه آسانسور کارگاهی سرویس و نگهداری هشت دستگاه تاورکرین و یکدستگاه آسانسور کارگاهی فروش قطعات تاورکرین شامل سکشن، کمربند، فلش، کله قندی، کاج،

ادامه مطلب

شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز

پروژه مژده

خدمات ارائه شده: فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری دو دستگاه تاورکرین یکدستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدلMC265 یکدستگاه تاورکرین ۱۶ تن مدل ۸۵۲۰P فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری یکدستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

پترو پارس ایران

پترو پارس ایران

خدمات ارائه شده: فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری دو دستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 2000/3000 F120 C

ادامه مطلب

ایران خودرو سازه

ایران خودرو سازه

خدمات ارائه شده: فروش، نصب و راه اندازی تاورکرین چهار دستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدل ۸۵۲۰n یکدستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدل G3/25 سرویس و نگهداری دستگاه های زیر: ۹ دستگاه تاورکرین ۴ دستگاه آسانسور کارگاهی

ادامه مطلب

شرکت ساختمانی بامراه

خدمات ارائه شده: فروش نصب و راه اندازی بچینگ پلانت یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM2000/3000 F100 C دو دستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM500/750 D

ادامه مطلب

شرکت مبشر نور دریا

مبشر نور دریا

خدمات ارائه شده: فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM500/750 F36 C

ادامه مطلب

شرکت آذر سیماب

خدمات ارائه شده: فروش، نصب و راه اندازی چهار دستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM500/750 D

ادامه مطلب

شرکت جاهد شاریز

خدمات ارائه شده: فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM500/750 D فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه تاورکرین ۱۰تن مدل H25/14

ادامه مطلب

شرکت ساختمانی سکوکار

شرکت ساختمانی سکوکار

خدمات ارائه شده: فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین PM1000/1500 F120 B فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه تاورکرین ۸ تن مدل ۶۴۶

ادامه مطلب

شورای حل اختلاف قزوین

شورای حل اختلاف قزوین

خدمات ارائه شده : فروش، نصب و راه اندازی تاورکرین سه دستگاه تاور کرین سه تن مدل ۴۲۸  

ادامه مطلب

شرکت بتون بسط توس

بتون بسط توس

خدمات ارائه شده به بتون بسط توس : فروش، نصب و راه اندازی دو دستگاه بچینگ پلانت لاینربین یکدستگاه بچینگ پلانت مدل PM 1000/1500 F120 B یکدستگاه بچینگ پلانت مدل PM 500/750 F36 B

ادامه مطلب