مدیریت ساخت تجارت

مدیریت ساخت تجارت

خدمات ارائه شده به شرکت مدیریت ساخت تجارت : فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

پروژه خدامی

پروژه خدامی

خدمات ارائه شده به پروژه خدامی : سرویس و نگهداری یکدستگاه تاورکرین MC465 سرویس و نگهداری یکدستگاه آسانسور کارگاهی

ادامه مطلب

پروژه جهان کودک

پروژه جهان کودک

خدمات ارائه شده به پروژه جهان کودک : سرویس و نگهداری یکدستگاه تاورکرین MC465

ادامه مطلب

پروژه الهیه

پروژه الهیه

خدمات ارائه شده به پروژه الهیه : سرویس و نگهداری یکدستگاه تاورکرین MC465

ادامه مطلب

شرکت کیهان راه شرق

کیهان راه شرق

خدمات ارائه شده به شرکت کیهان راه شرق : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

ادامه مطلب

موسسه ایستاب

موسسه ایستاب

خدمات ارائه شده به موسسه ایستاب : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 750/1000 F6 B

ادامه مطلب

توسعه ساختمانی البرز تات

پروژه ایران مال

خدمات ارائه شده به پروژه ایران مال : فروش، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری تاورکرین : ۲ دستگاه تاورکرین مدل MC475 ۱۲ دستگاه تاورکرین مدل MC465

ادامه مطلب

بیمارستان خیریه تات

بیمارستان خیریه تات

خدمات ارائه شده به بیمارستان خیریه تات : فروش، نصب و راه اندازی دو دستگاه تاورکرین مدل MC465

ادامه مطلب

بنیاد بتون جنوب شرق

بنیاد بتون جنوب شرق

خدمات ارائه شده به بنیاد بتون جنوب شرق : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل TM 2000/3000 F120 C

ادامه مطلب

شرکت آب و فاضلاب موجان

شرکت موجان

خدمات ارائه شده به شرکت موجان : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 B

ادامه مطلب

شرکت تکناهید

شرکت تکناهید

خدمات ارائه شده به شرکت تکناهید : فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

صنایع ملی پتروشیمی

صنایع ملی پتروشیمی

خدمات ارائه شده به صنایع ملی پتروشیمی : فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

ادامه مطلب

شرکت عمران جنوب ایمن قشم

عمران جنوب ایمن قشم

خدمات ارائه شده به شرکت عمران جنوب ایمن قشم : فروش یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

ادامه مطلب

تعاونی مسکن نیروی زمینی سپاه

پروژه شهید خرازی

خدمات ارائه شده به پروژه شهید خرازی : فروش و نصب هشت دستگاه تاورکرین مدل MC310 K12  فروش و نصب یک دستگاه آسانسور کارگاهی ARYA 2000 سرویس و نگهداری هشت دستگاه تاورکرین و یکدستگاه آسانسور کارگاهی فروش قطعات تاورکرین شامل

ادامه مطلب

شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز

شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز

خدمات ارائه شده به شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز : فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری دو دستگاه تاورکرین یکدستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدلMC265 یکدستگاه تاورکرین ۱۶ تن مدل ۸۵۲۰P فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری

ادامه مطلب

پترو پارس ایران

پترو پارس ایران

خدمات ارائه شده به پترو پارس ایران : فروش، نصب، راه اندازی و سرویس و نگهداری دو دستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 2000/3000 F120 C

ادامه مطلب

ایران خودرو سازه

ایران خودرو سازه

خدمات ارائه شده شرکت ایران خودرو سازه : فروش، نصب و راه اندازی تاورکرین چهار دستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدل ۸۵۲۰n یکدستگاه تاورکرین ۱۲ تن مدل G3/25   سرویس و نگهداری دستگاه های زیر: ۹ دستگاه تاورکرین ۴ دستگاه آسانسور

ادامه مطلب

شرکت ساختمانی بامراه

شرکت بامراه

خدمات ارائه شده به شرکت بامراه : فروش نصب و راه اندازی بچینگ پلانت یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 2000/3000 F120 C دو دستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D

ادامه مطلب

شرکت مبشر نور دریا

مبشر نور دریا

خدمات ارائه شده به شرکت مبشر نور دریا : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

ادامه مطلب

شرکت آذر سیماب

شرکت آذرسیماب

خدمات ارائه شده به شرکت آذرسیماب : فروش، نصب و راه اندازی چهار دستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D

ادامه مطلب

شرکت جاهد شاریز

جاهد شاریز

خدمات ارائه شده به شرکت جاهد شاریز : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه تاورکرین ۱۰ تن مدل H25/14

ادامه مطلب

شرکت ساختمانی سکوکار

شرکت ساختمانی سکوکار

خدمات ارائه شده به شرکت سکوکار : فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه بچینگ پلانت لاینربین PM 1000/1500 F120 B فروش، نصب و راه اندازی یکدستگاه تاورکرین ۸ تن مدل ۶۴۶

ادامه مطلب

شورای حل اختلاف قزوین

شورای حل اختلاف قزوین

خدمات ارائه شده به شورای حل اختلاف قزوین : فروش، نصب و راه اندازی تاورکرین سه دستگاه تاور کرین ۳ تن مدل ۴۲۸  

ادامه مطلب

شرکت بتون بسط توس

بتون بسط توس

خدمات ارائه شده به بتون بسط توس : فروش، نصب و راه اندازی دو دستگاه بچینگ پلانت لاینربین یکدستگاه بچینگ پلانت مدل PM 1000/1500 F120 B یکدستگاه بچینگ پلانت مدل PM 500/750 F36 B

ادامه مطلب