بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 1500/2250 D

بچینگ دراگلاین مدل PM 1500/2250 D

۴.۷ / ۵ ( ۳ امتیاز ) نصب و انتقال سریع و آسان حمل دستگاه با سه عدد تریلی امکان نصب در فضای ۳۵ × ۴۵ تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید بالا   قابلیت

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 1000/1500 D

بچینگ دراگلاین مدل PM 1000/1500 D

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) نصب سریع و آسان حمل دستگاه با سه عدد تریلی امکان نصب در فضای ۳۵ × ۴۵ انتقال سریع و آسان تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید بالا

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D2

بچینگ دراگلاین مدل PM 500/750 D1

۵ / ۵ ( ۲ امتیاز ) نصب سریع و آسان حمل دستگاه با یک تریلی یا کانتینر ۴۰ فوت اپن تاپ امکان نصب در فضای ۳۶ × ۳۰ متر انتقال سریع و آسان تعمیر و نگهداری آسان و هزینه

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D1

بچینگ دراگلاین مدل PM 500/750 D1

۵ / ۵ ( ۲ امتیاز ) نصب سریع و آسان حمل دستگاه با یک تریلی یا کانتینر ۴۰ فوت اپن تاپ امکان نصب در فضای ۳۶ × ۳۰ متر انتقال سریع و آسان تعمیر و نگهداری آسان و هزینه

ادامه مطلب