بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 1500/2250 D

بچینگ PM1500/2250 D

۴.۷ / ۵ ( ۳ امتیاز ) عملکرد تولید بالا نصب و انتقال سریع و آسان حمل دستگاه با سه عدد تریلی امکان نصب در فضای ۳۵ × ۴۵ تعمیر و نگهداری آسان هزینه های عملیاتی پائین   قابلیت های

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 1000/1500 D

بچینگ PM1000/1500 D

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) عملکرد تولید بالا نصب سریع و آسان حمل دستگاه با سه عدد تریلی امکان نصب در فضای ۳۵ × ۴۵ انتقال سریع و آسان تعمیر و نگهداری آسان هزینه های عملیاتی پائین  

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D2

بچینگ PM500/750 D2

۵ / ۵ ( ۲ امتیاز ) عملکرد تولید بالا نصب سریع و آسان حمل دستگاه با یک تریلی یا کانتینر ۴۰ فوت اپن تاپ امکان نصب در فضای ۳۶ × ۳۰ متر انتقال سریع و آسان تعمیر و نگهداری

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D1

بچینگ PM500/750 D1

۵ / ۵ ( ۲ امتیاز ) عملکرد تولید بالا نصب سریع و آسان حمل دستگاه با یک دستگاه تریلی یا کانتینر ۴۰ فوت اپن تاپ امکان نصب در فضای مفید ۳۶× ۳۰ متر انتقال سریع و آسان تعمیر و

ادامه مطلب