بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

بچینگ لاینربین مدل PM 500/750 F36 C

مشخصات فنی بچینگ لاینربین مدل PM 500/750 F36 C نصب و انتقال سریع و آسان حمل دستگاه با دو عدد تریلی انعطاف پذیری در چیدمان هزینه فونداسیون پائین تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید بالا

ادامه مطلب

بچینگ پلانت لاینربین مدل PM 500/750 F36 B

بچینگ لاینربین مدل TM 2000/3000 F120 C

مشخصات فنی بچینگ لاینربین مدل PM 500/750 F36 B نصب و انتقال سریع و آسان حمل دستگاه با دو عدد تریلی هزینه فونداسیون پائین تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید بالا با سیستم اتوماسیون بهینه

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D2

بچینگ دراگلاین مدل PM 500/750 D1

مشخصات فنی بچینگ دراگلاین مدل PM 500/750 D2 نصب سریع و آسان حمل دستگاه با یک تریلی یا کانتینر ۴۰ فوت اپن تاپ امکان نصب در فضای ۳۶ × ۳۰ متر انتقال سریع و آسان تعمیر و نگهداری آسان و

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 500/750 D1

بچینگ دراگلاین مدل PM 500/750 D1

مشخصات فنی بچینگ دراگلاین مدل PM 500/750 D1 نصب سریع و آسان حمل دستگاه با یک تریلی یا کانتینر ۴۰ فوت اپن تاپ امکان نصب در فضای ۳۶ × ۳۰ متر انتقال سریع و آسان تعمیر و نگهداری آسان و

ادامه مطلب