بچینگ پلانت لاینربین PM 1000/1500 F120 B

بچینگ لاینربین مدل PM 1000/1500 F120 B

مشخصات فنی بچینگ لاینربین مدل PM 1000/1500 F120 B نصب و انتقال سریع و آسان حمل دستگاه با دو عدد تریلی انعطاف پذیری در چیدمان هزینه فونداسیون پائین تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید بالا

ادامه مطلب

بچینگ پلانت لاینربین PM 1000/1500 F60 C

بچینگ لاینربین مدل TM 2000/3000 F120 C

مشخصات فنی بچینگ لاینربین مدل PM 1000/1500 F60 C نصب و انتقال سریع و آسان حمل دستگاه با دو عدد تریلی انعطاف پذیری در چیدمان هزینه فونداسیون پائین تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید بالا

ادامه مطلب

بچینگ پلانت لاینربین PM 1000/1500 F60 B

بچینگ لاینربین مدل PM 1000/1500 F60 B

مشخصات فنی بچینگ لاینربین مدل PM 1000/1500 F60 B نصب و انتقال سریع و آسان حمل دستگاه با دو عدد تریلی هزینه فونداسیون پائین تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید بالا با سیستم اتوماسیون بهینه

ادامه مطلب

بچینگ پلانت لاینربین PM 1000/1500 F36 B

بچینگ لاینربین مدل PM 1000/1500 F36 B

مشخصات فنی بچینگ لاینربین مدل PM 1000/1500 F36 B نصب و انتقال سریع و آسان حمل دستگاه با دو عدد تریلی هزینه فونداسیون پائین تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید بالا با سیستم اتوماسیون بهینه

ادامه مطلب

بچینگ پلانت دراگلاین مدل PM 1000/1500 D

بچینگ دراگلاین مدل PM 1000/1500 D

مشخصات فنی بچینگ دراگلاین مدل PM 1000/1500 D نصب سریع و آسان حمل دستگاه با سه عدد تریلی امکان نصب در فضای ۳۵ × ۴۵ انتقال سریع و آسان تعمیر و نگهداری آسان و هزینه های عملیاتی پائین عملکرد تولید

ادامه مطلب