جرثقیل برجی چیست؟

جرثقیل برجی

تاور کرین یا جرثقیل برجی اجسام سنگین را تا ارتفاع معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون میکند. با توجه به قدرت مانور بالای تاورکرین در زمینه ی باربرداری، از این وسیله

ادامه مطلب