ده نکته حیاتی در ایمنی تاورکرین

نکات حیاتی در ایمنی تاورکرین : در این مقاله گروه آریاصنعت قصد دارد تا نکات ایمنی در هنگام کار با تاورکرین را در پروژه های ساختمانی مورد بررسی قرار دهد.

 

نکات حیاتی در ایمنی تاورکرین

۱- جرثقیل های برجی حتماٌ باید توسط اشخاص متخصص و مجرب نصب و جمع آوری شوند. همچنین بازدید و بررسی جرثقیل های برجی نیز باید توسط اشخاص دارای صلاحیت انجام پذیرد. اما در صورتی که نیاز به افراد دیگری جهت مونتاژ و دمونتاژ باشد، آن افراد نیز باید آموزش های کافی را دیده باشند.

۲- اپراتورهای جرثقیل های برجی باید افرادی باشند که آموزش های لازم و کاربردی را دیده و صلاحیت لازم را دارا باشند. همچنین لازم است از افرادی برای اپراتوری تاورکرین استفاده شود که دارای سلامت جسمی و روحی بوده و در بینایی و شنوایی مشکلی نداشته باشند. اپراتور می بایست توانایی مدیریت شرایط مختلف در برنامه عملیات های گوناگون را نیز داشته باشد.

۳- چنانچه اپراتور برای نقل و انتقال بار احتیاج به  کمک و راهنمایی فرد دیگری داشته باشد. فرد مزبور بایستی مهارت لازم جهت ارتباط با اپراتور به وسیله بی سیم یا حرکات دست را دارا باشد.

۴- جرثقیل های برجی باید به طور روزانه و هفتگی توسط اپراتور بازدید و بازرسی شوند. زمان بازرسی باید به اندازه کافی باشد و سپس گزارش مکتوب از بازرسی نگارش و نگهداری گردد.

۵- اپراتور جرثقیل در زمان نقل و انتقال بار باید سرعت باد را در نظر بگیرد و اگر لازم باشد برای متوقف کردن حرکت، زمانی که سرعت باد زیاد است اختیار لازم را داشته باشد.

۶- باید در نظر داشته باشید جرثقیل های برجی برای چرخش به فضای کافی احتیاج دارند.

۷- اگر شرایط پیش بینی نشده و خاصی پیش آمد، نکات ایمنی را نباید از نظر دور داشت. بعضی از نکات ایمنی در شرایط خاص شامل موارد ذیل است:

  • توجه به محدوده کاری و عملیاتی تاورکرین
  • توجه به ارتفاع و بلندی ساختمان ها
  • توجه به وزن بارهای حساس و بحرانی
  • توجه به پایه های جرثقیل برجی و دقت در روش نصب آن
  • توجه به شرایط زمینی که تاورکرین روی آن قرار گرفته است
  • توجه به استاندارد کاری تاورکرین بر طبق دستورالعمل سازنده آن

۸-زمانی که دو یا چند تاورکرین در یک جا مشغول به کار هستند. برای جلوگیری از هرگونه برخورد با یکدیگر به ارتفاع مجاز آن ها توجه داشته باشید.

۹- معمولاٌ از جرثقل های برجی کوچک با ظرفیت بار سبک برای پروژه هایی استفاده می شود که از روش ها ی سنتی (آجر و بتن) برای ساخت و ساز استفاده می شود. گاهی نیز در شرایط نرمال از جرثقیل های نصب شده روی کامیون (متحرک و کارگاهی) بهره گرفته می شود.

۱۰- در پروژه هایی که از قطعات پیش ساخته برای ساخت و ساز استفاده می شود. جرثقیل های بزرگتر کاربرد بیشتری دارند. در این گونه موارد از جرثقیل های بزرگ با ظرفیت بالا استفاده می شود.

امیدواریم مقاله نکات حیاتی در ایمنی تاورکرین مورد استفاده قرار گرفته باشد.

به مقاله بازرسی های قبل و بعد از کار با تاورکرین مراجعه شود.